Medlemsskab

Her under kan du finde links til forskellige emner som fortæller noget om klubben. Du finder også indmeldelsesblanketten!
Du har, som medlem, mulighed for at få 5 billeder af din motorcykel på en selvstændig side på hjemmesiden.
Årskontingent er 150,00 kr. gældende 1/1 til den 31/12. Betales inden 31. marts hvert år.

Om SHadow Owners Club DK (SHOCDK)

Vedtægter

Indmeldelsesblanket
Når du har sendt din indmeldelsesblanket, så kan Kontingent som er kr 150,- pr. år. betales ved bankoverførsel på
reg.nr.: 1551 konto nr.: 0060073724.
Eller Mobilepay: 809870.

Når vi har modtaget din indbetaling, så vil du modtage et klubmærke i stof og blive opstillet på medlemslisten.

På hjemmesiden er det muligt at få 5 billeder af din motorcykel på en selvstændig side. Det gør du ved at sende billederne elektronisk til webmaster@shadow-mc.dk.

Hvem er Bestyrelsen

Referat fra generalforsamlinger