Referat af generalforsamling 2003

Hejlsminde 6. juli

Generalforsamlingen.

Poul bød velkommen og derefter gik vi over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent mente vi ikke, der var brug for og da ingen meldte sig som referent, sprang vi også det over, så disse linier bliver formentlig de eneste skrevne om forsamlingen.

2. Formandens beretning
Formand Poul indledte med at konstatere, at han ikke var i stand til at læse det, han havde skrevet ned og det lyder sandsynligt. Han berettede derefter om den positive udvikling i klubben og om det stigende antal kørearrangementer, som blev sat i søen på begge sider af Storebælt. Alt i alt en positiv beretning og en positiv tendens.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Lennart havde uddelt regnskabet ved generalforsamlingens begyndelse og det blev godkendt uden videre. Der er indkøbt et telt i regnskabsåret. Det befinder sig hos Poul og kan lånes af interesserede - der var desuden enighed om at vestdanskerne kunne indkøbe et partytelt, så der også i Jylland er en lånemulighed (Jan påtog sig opgaven, da ingen andre meldte sig - pas på venner, I risikerer at slide Tordenskjold's soldater op, hvis i ikke påtager jer lidt af arbejdet bare en gang i mellem).

4. Budget - herunder fastsættelse af kontingent
Da regnskabet udviste et rimeligt overskud, var der enighed om at fastholde kontingentet.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. valg af bestyrelse
Alle blev genvalgt

7. Valg af revisor
Ulla blev genvalgt

8. Eventuelt
Ken - I ved, ham med den lækre kværn - roste Poul for at have sørget for et indlæg i Touring Nyt og foreslog at nogle stykker i fællesskab sørgede for, at der kom et lille indlæg i TN hver gang. Det enlige indlæg gav faktisk flere indmeldelser - Ken tilbød sig og efter lodtrækning mellem de mange andre interesserede blev også Fyn og Jylland repræsenteret i redaktionen.

Så var det blevet tid til at takke af efter en fed weekend. Lene og Per tøffede til Børkop for at snakke om den underlige klub, de netop havde meldt sig ind i, Henrik havde en lang tur hjem til de norske fjelde, Brian skulle videre på ferie med familien, osv, osv. Iben og jeg startede pensionistekspressen tilbage til Sjælland og ved Ringsted vinkede vi farvel til hinanden - Iben kørte hjem for at lede efter sin tabte stemme og jeg trillede til Bagsværd, hvor min viv var i færd med at tilberede flæskesteg til farmand. "Er der sket noget herhjemme?" spurgte jeg efter at have givet hende et knus. "Næh - det er der såmænd ikke", svarede hun, men fortsatte efter en lille pause: "Jo for resten, jeg har solgt din bil!" Da vi havde talt om det i forvejen, kunne det ikke bringe mig ud af fatning, så jeg svarede glad" Det lyder da godt - hvad fik du for den?"

"Et stort formfranskbrød" svarede hun roligt og rørte videre i sovsen! - Så nu får vi se, om jeg tør tage af sted til næste år!

Tak til Jan og Rita for jeres store arbejde og til jer alle sammen for en herlig weekend.

Vi ses derude
Ken