Referat af generalforsamling i              

                                                         

Afholdt den  26.10.2002   

 

 

 

Hej venner, tak for sidst og tak for valget.

 

"SHOCDK holdt generalforsamling i Virago MC Klub Fyn's lokaler på Stat-ene-vej nær Odense den 26.10.2002.

10 medlemmer mødte op, forsamlingen mente ikke der var behov for en dirigent.

Poul Vorm (004) læste formandens beretning, en gengivelse af  Lennarts indlæg i Touring Nyt 8/2002.

Carsten Villumsen har pga. nyt arbejde i udlandet afgivet formandsposten - tak til den afgående formand for at være medvirkende til at klubben kom på benene.

Vores næstformand Lars Pehrsson besluttede at trække sig fra posten, ligeledes tak til Lars for at være med fra starten.

I lighed med andre MC-klubber så de fremmødte ingen grund til at have en næstformand - man kan søge offentlige midler uden at have en næstformand.

Kassebeholdning og regnskab blev gennemgået af Lennart - samt godkendt af forsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag, som sidste år diskuterede vi hvorvidt formand og kasserer må være på valg samme år.

Vi bør nok undgå det, men der var ikke fremsendt forslag til ændringer.

Valg af bestyrelse, herefter ser bestyrelsen ud som følger:

 

Formand:       Poul         (004) 

Kasserer:       Lennart     (001)

Medlem:         Jan          (034)

Medlem:         Allan        (024)

Medlem:         Calle        (015)  

Suppleant:      Iben         (014) 

Revisor:          Ulla          (021)  

 

Under eventuelt diskuterede vi bl.a.:

Generalforsamling, vi vil sigte mod at holde generalforsamling sammen med vores årstræf, som vi til næste år vil forsøge gennemført på MCtouring camp den 23/24 August.

Informationsfolder – Calle har et oplæg, han vil diskutere det med Allan.

Lennart vil undersøge om vi kan få fremstillet sweatshirts med klubbens logo.

Når vi holder bestyrelsesmøder (1 gang sidste år), vil de ’besøgende’ få refunderet deres eventuelle

Udlæg til broen eller færge.  

Ture, vi vil komme med flere forslag til ture, både i øst og vest. se kalenderen og kom selv med forslag.

Den 24/25 maj vil Poul forsøge igen med en Kalundborg tur med grill og overnatning.

Calle har taget initiativ til et fast (ugentligt?) møde/tur i Vejle området, mere om det.

Mødet sluttede i god ro og orden, alle kørte hjem i deres biler!!!

Tak til Virago MC Club Fyn for lån af klubhus, og til Charlotte for aktivt at sørge for forplejning mm.”

 

Den 28.10.2002

Poul Vorm.