Referat fra Stiftende generalforsamling den 24. november 2001

Tilstede :

001  Lennart S. Frandsen   København

004  Poul  Vorm                Værløse

006   Lars Pehrsson            Rødovre

007   Carsten Villumsen    Tårnby

009   Henrik Hansen          Stavanger  (N)

012  Verner  Jochimsen     Sønderborg

011   Roland  Pedersen      Århus

015   Carsten  Rosendal     Vejle

019   Henning  Nielsen       Kolding

021   Ulla Jørgensen           Hvidovre

022   Per  Jørgensen           Hvidovre

024  Allan Tvedergaard     Aars

032  Charlotte  Nielsen      Middelfart

034  Jan  Jørgensen            Gresten

01.     Carsten Villumsen bød velkommen og udtrykte glæde over over at medlemslisten er vokset så hurtigt via hjemmesiden.

02.     Lars Pehrsson blev valgt til diregent.

03.     Lennart Frandsen blev valgt  til referent.

04.     Allan Tvedergaard  kom med ændringsforslag til vedtægterne ang. længden af  formandens og bestyrelsens valgperiode ,, det afstedkom en debat , som resulterede i at man enedes om at lave vedtægterne om til næste GF  på nævnte område .

05.      Klubbens bestyrelse blev valgt som følger : Formand Carsten Villumsen , næstformand Lars Pehrsson , kasser Lennart S. Frandsen ,  Jan  Jørgensen , Allan Tvedergaard samt Poul Vorm blev valgt som øvrige bestyrelsesmedlemmer .

06.     Carsten Rosendal (Calle)  blev valgt til suppleant.

07.      Ulla  Jørgensen blev valgt til revisor

08.     Forslaget om et årligt kontingent på 150,- kr blev vedtaget . Herefter fulgte lidt debat om hvad  klubbens  penge skal bruges til . Der var bl.a et forslag om , at vi får fremstillet klubmærker , Allan og Lennart indhenter tilbud på dette .

Det blev endvidere  bestemt , at klubben opretter en girokonto så det bl.a  bliver muligt , at betale kontingent via posthuset , Lennart sørger for dette .

09.     Lars spurgte hvilke forventninger medlemmerne har til  klubben og der blev her ytret ønske om , at vi  kører sammen til udvalgte træf  , udveksling af mc-erfaringer  var også et ønske , i den forbindelse efterlyste Roland  erfaringer om mc-værksteder . Lars henviste her  til en allerede eksisterende  side på  nettet  , som har anmeldelser af de enkelte mc-værksteder

Rygmærker blev drøftet og forsamlingen blev her hurtigt enige om , at SHOCDK ikke bør være en rygmærke klub .

Vores logo blev også drøftet og man enedes her om at justere farverne .

Lars spurgte endvidere om alle var tilfredse med deres mc-forsikringer , eller om vi måske i fællesskab skulle prøve at finde bedre løsninger . Her  mente Henrik at der er lidt rabat at hente via  MCTC  , som det i øvrigt viste sig , at de fleste  er  medlem af . Bl.a derfor vil klubben i fremtiden benytte sig af dette forum iforbindelse med annoncering af arrangementer  m.v.

Det blev endvidere fastslået at alle er meget tilfredse med vores hjemmeside  og  man fandt den bl.a særdeles  velegnet til at medlemmerne her kan kontakte  hinanden  indbyrdes !

At vores klub  har gode kontakter til  udenlandske klubber  er også  et positivt  faktum som blev nævnt .  

Hele generalforsamlingen blev iøvrigt afholdt i en meget positiv og hyggelig atmosfære , som jo tegner godt for vores  nye klub!!

LSF- Kbh. d. 25/11-01